2

Адвокат имотно право

Правна сигурност при сделки с имоти - Независимо дали купувате, продавате или сключвате друг вид сделка с имот, винаги е важно да защите правно своя интерес. Правната сигурност при сделките с недвижими имоти е от особена важност както заради обичайно високия материален интерес, така и поради риска от възможна измама.