1

Електронен блок на гнп цена

Механичните помпи за инжектиране на гориво бяха заменени с електронно контролирани помпи за впръскване на гориво. Съвременната система за управление на гнп помпата представлява електронен контролен блок, който определя основните параметри на инжектиране: • циклично подаване на гориво;