2

gdpr консултация София

Ние от Profirms.bg ще бъдем до вас, за да ви асистираме във връзка със счетоводната и юридическата област на бизнеса Ви. Нашите нови услуги: внедряване на GDPR, gdpr консултация, регистрация на търговска марка, сделки с недвижими имоти. С нас вие ще бъдете информирани и обслужени относно: регистрация на фирма – ООД, ЕООД и други форми, съгласно българското законодателство; счетоводно обслужване; особеностите на търговското право и дружествено право; прехвърляне на дружествени дялове или на фирмата ви, както и закриването ѝ, ако е нужно.