3

Почистване на бензинови дюзи

В София Дизел Център вече можете да заявите и почистване на бензинови дюзи на достъпна цена. Доверете се на качествено и детайлно почистване и проверка на бензинови дюзи на стенд. Ние, в София Дизел център, извършваме прецизно почистване на инжекторите като за целта следваме технологията на производителя. Ние извършваме почистване по най-ефективния начин към този момент – ултразвук. След като дюзите бъдат добре почистени, преминаваме към най-важния момент: проверка и тест на съвременен стенд.