1

Ремонт на дизелови дюзи

Ремонт на дизелови дюзи може да се извърши само след диагностициране на специално оборудване. Основният проблем на дюзите е тяхното замърсяване или по-скоро появата на въглеродни отлагания по стените, които пречат на нормалния поток на горивото. Препоръчва се почистване на дюзите на всеки 30-60 000 км.