1

Още упражнения за по-добър разговорен английски…

Усъвършенстването на разговорния английски означава едновременно подобряване на разбирането и общуването на чуждия език. Със сигурност сами сте се убедели, че е много по-лесно да разберете дадено послание, когато е написано на английски, отколкото когато е изречено на глас от друг човек. Ако сте избрали да тренирате своя разговорен английски чрез гледане на филми в оригинал, пуснете първоначално субтитрите.