1

Главоболие

Съществуват над 200 вида главоболие, които най-общо могат да бъдат класифицирани в две големи групи: първични (мигрена, тензионно главоболие, клъстерно главоболие) и вторични (при инфекции, тумори).