1

Професионално Обучение Хармония

Хармония предлага професионално обучение, квалификация и преквалификация на младежи и възрастни лица, услуги в сферата на образованието, консултирането, и посредничеството при търсене и намиране на работа. Хармония е лицензирам център за професионално обучение