1

Доверието като капитал Новини

І. 1 Аз идвам от Норвегия. Това е една мирна страна. Ние се убиваме едни други относително рядко, като изключим зверствата, които извърши един мъж през 2011 г. – тогава той уби 77 души. Обикновено ние сме на дъното в сравнителните изследвания по бро